Monitor WT

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
60 2019 Uchwała Uchwała Nr 503/2019 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prakseolo... 2019-06-03
59 2019 Uchwała Uchwała Nr 502/2019 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko adiunkta w Katedrze Dialogu Międzyrelig... 2019-06-03
58 2019 Uchwała Uchwała Nr 501/2019 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zatrudnienia na stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii, Etyki i Prawa Mediów 2019-06-03
49 2019 Decyzja Decyzja Nr 24/2019 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 3 czerwca 2019 r. powołująca Komisję Kwalifikacyjną w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko instruktora w Katedrze Eduk... 2019-06-03
48 2019 Decyzja Decyzja Nr 23/2019 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 29 maja 2019 r. powołująca Komisję Konkursową w związku z konkursem na zatrudnienie na stanowisko asystenta w Katedrze Histo... 2019-05-29
57 2019 Uchwała Uchwała Nr 492/2019 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie nadania stopnia dokotra habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej ks. dr. Ar... 2019-05-20
56 2019 Uchwała Uchwała Nr 475/2019 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie uwag do projektu uchwały rekrutacyjnej na rok akademicki 2020/2021 2019-05-20
55 2019 Uchwała Uchwała Nr 473/2019 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Public Relations i Komunikacji Marketingowej 2019-05-20
54 2019 Uchwała Uchwała Nr 472/2019 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii, Etyki i Prawa Mediów 2019-05-20
53 2019 Uchwała Uchwała Nr 474/2019 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Mistyki Chrześcijańskiej 2019-05-20