Monitor WT

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
80 2019 Uchwała Uchwała Nr 537/2019 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia sekretarza w postępowaniu habilitacyjnym ks. dra Dariusza Sztuka 2019-06-24
79 2019 Uchwała Uchwała Nr 536/2019 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia członka komisji w postępowaniu habilitacyjnym ks. dra Dariusza Sztuka 2019-06-24
78 2019 Uchwała Uchwała Nr 535/2019 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym ks. dra Dariusza Sztuka 2019-06-24
77 2019 Uchwała Uchwała Nr 534/2019 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego ks. dra Dariusza Sztuka 2019-06-24
76 2019 Uchwała Uchwała Nr 529/2019 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 150/2019 Rady Wydziału Teologicznego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie limitów przyję... 2019-06-24
75 2019 Uchwała Uchwała Nr 528/2019 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 475/2019 Rady Wydziału Teologicznego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie uwag do projekt... 2019-06-24
74 2019 Uchwała Uchwała Nr 527/2019 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uwag do projektu uchwały rekrutacyjnej na rok akademicki 2019/2020 2019-06-24
73 2019 Uchwała Uchwała Nr 525/2019 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Specjalistycznych studiów teologicznych 2019-06-24
72 2019 Uchwała Uchwała nr 522/2019 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Kat... 2019-06-24
71 2019 Uchwała Uchwała nr 521/2019 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Misjologii 2019-06-24