Monitor WT

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
87 2019 Decyzja Decyzja nr 44/2019 Dziekana WT w sprawie powołania opiekuna Koła Naukowego Mediznawców Podróżników 2019-11-05
86 2019 Decyzja Decyzja nr 40/2019 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania wydziałowej komisji doktoranckiej ds. stypendiów doktoranckich i zwiększenia sty... 2019-10-31
85 2019 Decyzja Decyzja Nr 38/2019 Dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie udziału pracowników, doktorantów i stud... 2019-10-31
84 2019 Decyzja Decyzja Nr 34/2019 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 28 października 2019 r. dot. zaopniowania kandydatury na wicedyrektora INT 2019-10-28
83 2019 Decyzja Decyzja Nr 33/2019 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 28 października 2019 r. dot. zaopniowania kandydatury na wicedyrektora IEMiD 2019-10-28
82 2019 Decyzja Decyzja Nr 32/2019 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zawieszenia zajęć w dniu 31 października 2019 r. (od. godz. 13.00) 2019-10-28
81 2019 Decyzja Decyzja nr 31/2019 Dziekana Wydziału Teologicznego z dnia 3 września 2019 r. powołująca Komisję Kwalifikacyjną w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Kate... 2019-09-03
67 2019 Decyzja Decyzja nr 30/2019 Dziekana Wydziału Teologicznego z dnia 5 lipca 2019 r. powołująca Komisję ds. weryfikacji dokumentów kadydatów na studia w języku angielskim 2019-07-05
65 2019 Decyzja Decyzja Nr 27/2019 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 3 lipca 2019 r. powołująca Komisję Konkursową w związku z konkursem na zatrudnienie na stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii... 2019-07-03
64 2019 Decyzja Decyzja Nr 28/2019 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 3 lipca 2019 r. powołująca Komisję Konkursową w związku z konkursem na zatrudnienie na stanowisko adiunkta w Katedrze Public... 2019-07-03