Monitor WT

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
46 2020 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 9/2020 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie z dnia 8 lipca 2020 r. powołująca Komisję Kwalifikacyjną w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko profesora nadzwyc... 2020-07-08
45 2020 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie nr 10/2020 Diekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 24 czerwca 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przebiegu studiów i studiów specjalistycznych 2020-06-24
43 2020 Obwieszczenie Dziekana Obwieszczenie nr 6/2020 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 24 czerwca 2020 roku dotyczące ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 2/2020 Dziekana WT UKSW w sprawie przebiegu... 2020-06-24
44 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 51/2020 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu zarządzenia Dziekana WT zmieniające zarządzenie w sprawie przebi... 2020-06-22
42 2020 Decyzja Dziekana Decyzja nr 6/2020 Dziekana WT UKSW z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie przeniesienia pracownika 2020-06-05
41 2020 Decyzja Dziekana Decyzja nr 5/2020 Dziekana WT z dnia 3 czerwca 2020 r. powołująca komisję kwalifikacyjną w postępowaniu kwalifikacyjnym z Katedrze Nauk Pomocniczych Teologii dla mgr Magdaleny Niewiadomskiej 2020-06-03
40 2020 Decyzja Dziekana Decyzja nr 4/2020 Dziekana WT z dnia 3 czerwca 2020 r. powołująca komisję kwalifikacyjną w postępowaniu kwalifikacyjnym w Katedrze Teologii Dogmatycznej dla Szymona Ciećki 2020-06-03
39 2020 Decyzja Dziekana Decyzja nr 3/2020 Dziekana WT z dnia 3 czerwca 2020 r. powołująca komisję kwalifikacyjną w postępowaniu kwalifikacyjnym z Zakładzie Dydaktyki Mediów dla Tomasza Płonkowskiego 2020-06-03
31 2020 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała nr 9/2020 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Teologicznego z dn. 13.05.2020 r. w sprawie wyboru elektora spośród samodzielnych pracowników 2020-05-13
30 2020 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała nr 8/2020 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Teologicznego z dn. 13.05.2020 r. w sprawie wyboru elektora spośród niesamodzielnych pracowników 2020-05-13