Monitor WT

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
81 2019 Decyzja Decyzja nr 31/2019 Dziekana Wydziału Teologicznego z dnia 3 września 2019 r. powołująca Komisję Kwalifikacyjną w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Kate... 2019-09-03
67 2019 Decyzja Decyzja nr 30/2019 Dziekana Wydziału Teologicznego z dnia 5 lipca 2019 r. powołująca Komisję ds. weryfikacji dokumentów kadydatów na studia w języku angielskim 2019-07-05
65 2019 Decyzja Decyzja Nr 27/2019 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 3 lipca 2019 r. powołująca Komisję Konkursową w związku z konkursem na zatrudnienie na stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii... 2019-07-03
64 2019 Decyzja Decyzja Nr 28/2019 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 3 lipca 2019 r. powołująca Komisję Konkursową w związku z konkursem na zatrudnienie na stanowisko adiunkta w Katedrze Public... 2019-07-03
63 2019 Decyzja Decyzja Nr 29/2019 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 3 lipca 2019 r. powołująca Komisję Konkursową w związku z konkursem na zatrudnienie na stanowisko adiunkta w Katedrze Mistyk... 2019-07-03
80 2019 Uchwała Uchwała Nr 537/2019 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia sekretarza w postępowaniu habilitacyjnym ks. dra Dariusza Sztuka 2019-06-24
79 2019 Uchwała Uchwała Nr 536/2019 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia członka komisji w postępowaniu habilitacyjnym ks. dra Dariusza Sztuka 2019-06-24
78 2019 Uchwała Uchwała Nr 535/2019 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym ks. dra Dariusza Sztuka 2019-06-24
77 2019 Uchwała Uchwała Nr 534/2019 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego ks. dra Dariusza Sztuka 2019-06-24
76 2019 Uchwała Uchwała Nr 529/2019 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 150/2019 Rady Wydziału Teologicznego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie limitów przyję... 2019-06-24