Monitor WT

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
96 2018 Decyzja Decyzja Dziekana WT nr 41/2018 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko profesora nadzwyczajnegow Katedrze Personalizmu Chrześcijańskiego ... 2018-11-06
102 2018 Zarządzenie Zarządzenie Dziekana Nr 6/2018 Wydziału Teologicznego z dnia 31 października 2018 roku w sprawie uczestnictwa studentów w wykładach, szkoleniach i warsztatach podnoszących kompetencje w r... 2018-10-31
100 2018 Ogłoszenie Obwieszczenie Nr 5/2018 Dziekana WT UKSW dotyczące ogłoszenia składu Wydziałowej Komisji ds. Nauki i Kadr Naukowych, Odznaczeń i Współpracy Krajowej 2018-10-31
99 2018 Ogłoszenie Obwieszczenie Nr 4/2018 Dziekana WT UKSW dotyczące ogłoszenia składu Wydziałowej Komisji ds. Tematów Prac Magisterskich - specjalność coaching i mediacje społeczne 2018-10-31
98 2018 Ogłoszenie Obwieszczenie Nr 3/2018 Dziekana WT UKSW dotyczące ogłoszenia składu Wydziałowej Komisji ds. Tematów Prac Licencjackich dla Studiów Stacjonarnych kierunku religioznawstwo - I stopień 2018-10-31
97 2018 Ogłoszenie Obwieszczenie Nr 2/2018 Dziekana WT UKSW dotyczące ogłoszenia składu Wydziałowej Komisji Dydaktycznej 2018-10-31
95 2018 Decyzja Decyzja nr 40/2018 Dziekana WT UKSW z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zawieszenia zajęć w dniu 5 listopada 2018 r. 2018-10-30
104 2018 Uchwała Uchwała nr 302/2018 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dot. szczegółowego zakresu oceny okresowej nauczycieli akademickich i praco... 2018-10-29
94 2018 Decyzja Decyzja nr 38/2018 Dziekana WT UKSW z dnia 18 października 2018 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów na rok akademicki 2018/2019 2018-10-19
93 2018 Decyzja Decyzja nr 37/2018 Dziekana WT UKSW z dnia 18 października 2018 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2018/2019 2018-10-18