Monitor WT

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
21 2023 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała nr 1/2023 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersy... 2023-05-22
20 2023 Obwieszczenie Dziekana Obwieszczenie nr 6/2023 Dziekana WT UKSW z dnia 21 kwietnia 2023 roku dotyczące składu Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 2023-05-21
18 2023 Decyzja Dziekana Decyzja nr 7/2023 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko adiunkta w Katedrze Mistyki Chrześcijańskiej dla s. dr Małgorzaty Pagacz 2023-04-21
17 2023 Decyzja Dziekana Decyzja nr 8/2023 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko adiunkta w Katedrze Komunikacji Religijnej, Marketingu i Reklamy dla dr Ewy Jurg... 2023-04-21
15 2023 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 5/2023 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie uczestnictwa w konferencji naukowej "Benedykt XVI dialog-prawda-wolność-kult" 2023-04-20
19 2023 Obwieszczenie Dziekana Obwieszczenie nr 5/2023 Dziekana WT UKSW z dnia 21 kwietnia 2023 roku dotyczące składu Wydziałowej Komisji Dydaktycznej 2023-04-03
16 2023 Obwieszczenie Dziekana Obwieszczenie Nr 4/2023 WT UKSW z dnia 28 marca 2023 r. dotyczące składu Komisji Instytutu Nauk Teologicznych ds. podziału środków finansowych z subwencji na badania naukowe i prace rozwo... 2023-03-28
13 2023 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 4/2023 Dziekana WT UKSW z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Dziekańskiej dla przeprowadzenia wizytacji agencji akredytacyjnej Stolicy Apostolskiej AVEPRO 2023-03-28
14 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 49/2023 Rady Dyscypliny Nauk Teologicznych w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego ks. dra Wojciecha Muellera 2023-03-27
12 2023 Obwieszczenie Dziekana Obwieszczenie nr 3/2023 Dziekan WT z dnia 27 marca 2023 roku dotyczące ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr 54/2020 Rady Wydziału Teologicznego UKSW – Regulamin Rady Wydziału Teologic... 2023-03-27