Monitor WT

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
9 2022 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 2/2022 Dziekana Wydziału Teologicznego w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej na stanowisko adiunkta w Katedrze Teologii Dogmatycznej 2022-01-25
7 2022 Decyzja Dziekana Zarządzenie Nr 1/2022 Dziekana Wydziału Teologicznego z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych i sesji egzaminacyjnej 2022-01-24
8 2022 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 1/2022 Dziekana Wydziału Teologicznego w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej na stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii, Języka i Etyki Mediów 2022-01-21
5 2022 Obwieszczenie Dziekana Obwieszczenie nr 5/2022 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 7 stycznia 2022 roku dotyczące dotyczące dotyczące ogłoszenia składu redakcji czasopisma „Collectanea Theologica” 2022-01-07
4 2022 Obwieszczenie Dziekana Obwieszczenie nr 4/2022 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 7 stycznia 2022 roku dotyczące dotyczące ogłoszenia składu gremiów czasopisma „Studia Theologica Varsaviensia” 2022-01-07
3 2022 Obwieszczenie Dziekana Obwieszczenie nr 3/2022 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 7 stycznia 2022 roku dotyczące ogłoszenia składu gremiów czasopisma „Warszawskie Studia Pastoralne” 2022-01-07
2 2022 Obwieszczenie Dziekana Obwieszczenie nr 2/2022 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 7 stycznia 2022 roku dotyczące ogłoszenia składu gremiów czasopisma „Stu-dia Katechetyczne” 2022-01-07
1 2022 Informacja Dziekana Obwieszczenie nr 1/2022 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 7 stycznia 2022 roku dotyczące ogłoszenia składu gremiów czasopisma „Kultura – Media – Teologia” 2022-01-07