Monitor WT

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
29 2021 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 11/2021 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 24 sierpnia 2021 r. powołująca Komisję Konkursową w związku z konkursem na zatrudnienie na stanowisko adiunkta w Zakładzie D... 2021-08-24
27 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 46/2021 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko adiunkta w Zakładzie Dydaktyki Mediów 2021-06-28
26 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 46/2021 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko asystenta w Katedrze Komunikacji Religi... 2021-06-28
25 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 45/2021 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko adiunkta w Zakładzie Dydaktyki Mediów 2021-06-28
28 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 28/2021 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie uwag do projektu uchwały rekrutacyjnej na rok akademicki 2022/2023 2021-05-24
24 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 27/2021 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu-Statutu WT UKSW 2021-05-24
21 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 17/2021 Rady Dyscypliny Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UKSW z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie zalecenia stosowania nowej nazwy teologia mediów i komunikacji 2021-04-19
20 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 16/2021 Rady Dyscypliny Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie postulatu uzupełnienia opisu dyscypliny nauk o komunikacji społecznej i med... 2021-04-19
19 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 25/2021 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie poparcia uchwał Rady dyscypliny Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach dotyczacych teologii med... 2021-04-19
18 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 24/2021 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu Ex Universa Theologia na dzień 23.04.2021 2021-04-19