Dokumenty wg tagu: przewód doktorski

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
29 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 31/2020z dnia 24 lutego 2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo o uchyleniu Uchwały nr 109/2018 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy... 2020-02-24
28 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 30/2020 z dnia 24 lutego 2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo o uchyleniu Uchwały nr 108/2018 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 2 lipca 2018 w sprawie powoł... 2020-02-24
240 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 23/2019 z 9 grudnia 2019 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Rafała Janczarka 2019-12-09
239 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 22/2019 z 9 grudnia 2019 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Rafała Janczarka 2019-12-09
238 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 21/2019 z 9 grudnia 2019 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Anny Letycji Malewskiej 2019-12-09
237 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 20/2019 z 9 grudnia 2019 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Marty Beaty Piotrowskiej 2019-12-09
236 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 19/2019 z 9 grudnia 2019 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Anny Boguckiej 2019-12-09
235 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 18/2019 z 9 grudnia 2019 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie procedowania w przewodach doktorskich 2019-12-09
234 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 17/2019 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 9 grudnia 2019 w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani mgr Marioli Lekszyckiej 2019-12-09
230 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 13/2019 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 9 grudnia 2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Marioli Lekszyckiej 2019-12-09