Dokumenty wg tagu: przewód doktorski

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
259 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 121/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Lesińskiej 2021-11-15
258 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 120/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Jana Kurowickiego 2021-11-15
150 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 70/2021 z 5 lipca 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie nadania stopnia naukowego mgr. Janowi Falkowskiemu 2021-07-05
149 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 69/2021 z 5 lipca 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Jana Falkowskiego 2021-07-05
144 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 65/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminu z języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie ... 2021-06-21
143 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 64/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej (filozofia) w przewodzie dok... 2021-06-21
142 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 63/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr... 2021-06-21
141 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 62/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia egzaminu z nowożytnego języka obcego (języ... 2021-06-21
140 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 61/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej (filozofi... 2021-06-21
139 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 60/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewo... 2021-06-21