Dokumenty wg tagu: przewód doktorski

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
36 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 16/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Mar... 2022-03-07
23 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 14/2022 z dnia 7 lutego 2022 roku korygująca błędy w uchwałach: nr 120/2021, nr 121/2021, nr 122/2021, nr 123/2021, nr 124/2021, z dnia 15 listopada 2021 roku Rady Dyscypliny N... 2022-02-07
14 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 5/2022 z dnia 7 lutego 2022 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminu z języka nowożytnego (język rosyjski) w przewodzie dokt... 2022-02-07
13 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 4/2022 z dnia 7 lutego 2022 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie uchylenia Uchwały nr 119/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej... 2022-02-07
12 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 3/2022 z dnia 7 lutego 2022 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu z nowożytnego języka obcego (język ros... 2022-02-07
11 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 2/2022 z dnia 7 lutego 2022 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie uchylenia Uchwały nr 116/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej... 2022-02-07
10 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 1/2022 z dnia 7 lutego 2022 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie odwołania prof. dra hab. Piotra Mitznera z funkcji promotora w przewodzie doktorski... 2022-02-07
262 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 124/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Kacpra Ussa 2021-11-15
261 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 123/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Laury Saks 2021-11-15
260 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 122/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Pocheć 2021-11-15