Dokumenty wg tagu: przewód doktorski

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
175 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 88/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 19 października 2020 w sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu z nowożytnego języka obcego (jęz. a... 2020-10-19
174 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 87/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 19 października 2020 w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Jana Falkowskiego 2020-10-19
173 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 86/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 19 października 2020 w sprawie przyjęcia rezygnacji promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Natalii Spych... 2020-10-19
172 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 85/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 19 października 2020 w sprawie przyjęcia rezygnacji recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Jana Falkowskiego 2020-10-19
63 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 58/2020 z 29 kwietnia 2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Marioli Lekszyckiej 2020-04-29
51 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 53/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 17 kwietnia 2020 w sprawie procedury doktoryzowania dla osób, które otworzyły przewód przed 30.04.2019 2020-04-17
45 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 47/2020z 2 marca 2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Natalii Spychalskiej 2020-03-02
41 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 43/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 2 marca 2020 w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Natalii Spychalskiej 2020-03-02
31 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 33/2020 z dnia 24 lutego 2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo o uchyleniu Uchwały Rady WNH nr 111/2018 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Ste... 2020-02-24
30 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 32/2020 z dnia 24 lutego 2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo o uchyleniu Uchwały nr 110/2018 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wysz... 2020-02-24