Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Dziekana nr 1/2016 w sprawie ZASAD USTALANIA, OPINIOWANIA I ZATWIERDZANIA TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) ORAZ ZATWIERDZENIA PROMOTORA PRACY DYPOMOWEJ NA WYDZIALE FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ UKSW W WARSZAWIE