Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 180/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora UKSW z działalności uczelni za rok 2015

pozycja 366
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2016-09-28
rok 2016
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi rektor sprawozdanie działalność zatwierdzenie sprawozdawczość wewnętrzna
załączniki