Dokumenty wg tagu: zakład

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
168 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 119/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Teologii Moralnej Szczegółowej w Zakła... 2020-02-20
167 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 118/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Teologii Moralnej Fundamentalnej w Za... 2020-02-20
166 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 117/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Mistyki Chrześcijańskiej w Zakładzie ... 2020-02-20
160 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 111/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczy... 2020-02-20
159 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 110/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Komunikacji Wiary i Historii Katechezy... 2020-02-20
158 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 109/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Dydaktyki Katechetycznej w Zakładzie ... 2020-02-20
157 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 108/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Katechetyki Fundamentalnej i Materialn... 2020-02-20
156 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 107/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Teologii Liturgii w Zakładzie Teologii... 2020-02-20
155 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 106/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Teologii Życia Duchownego w Zakładzie... 2020-02-20
154 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 105/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Dialogu Międzyreligijnego i Pomocy Hum... 2020-02-20