Dokumenty wg tagu: zakład

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
147 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 98/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Mariologii w Zakładzie Teologii Systema... 2020-02-19
101 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 12/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie włączenia Zakładu Zarządzania Kulturą do Katedry Kultury XX i XXI ... 2019-03-27
96 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 37/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie opinii o włączeniu Zakładu Zarządzania Kulturą do Katedry Kultury XX i ... 2019-03-27
84 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 8/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia Międzywydziałowego Zakładu Biotechnologii Środowiska i... 2019-02-25
57 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 8/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie opinii o utworzeniu Międzywydziałowego Zakładu Biotechnologii Środowisk... 2019-02-25
54 2018 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 9/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Sztuki Współczesnej w Katedrę Sztuki Nowoc... 2018-03-01
491 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 86/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia Zakładu na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej 2016-12-27
476 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 240/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o utworzeniu Zakładu Psychoterapii na Wydziale Filozofii Chr... 2016-12-21
475 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 239/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o zmianie struktury Wydziału Nauk Humanistycznych 2016-12-21
456 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 77/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Zakładu na Wydziale Studiów nad Rodziną 2016-11-25