Dokumenty wg tagu: zajęcia dydaktyczne

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
350 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 9/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2020r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania e... 2020-06-02
424 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 16/2019 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie godzin rektorskich w dniu 31 p... 2019-10-29
186 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 42/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2017 r. uchylające Zarządzenie Nr 36/2011 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana W... 2017-06-22
21 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 36/2011 Rektora UKSW z dnia 7 września 2011 r. w sprawie wysokości wynagradzania osób prowadzących zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych, kursach dokształcających i... 2011-09-07
79 2005 Decyzja Rektora Decyzja Nr 26/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie odwołania zajęć dydaktycznych w dniach 5, 6, 7 grudnia 2005 r. 2005-11-29
55 2005 Decyzja Rektora Decyzja Nr 4/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie odwołania zajęć dydaktycznych 2005-04-04
46 2002 Decyzja Rektora Decyzja Nr 9/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2002 r. w sprawie odwołania zajęć dydaktycznych w dniu 31 października 2002 r. 2002-10-28