Dokumenty wg tagu: wzór

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
294 2013 Decyzja Rektora Decyzja nr 21/2013 Rektora UKSW z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie ogólnouczelnianego wzoru ankiety oceny zajęć dydaktycznych 2013-06-03
151 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 47/2013 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę nr 39/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wzorów dyplomu doktora i doktora habilitowanego 2013-04-25
150 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 46/2013 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę nr 38/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomów ukończenia studiów pier... 2013-04-25
143 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 39/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wzorów dyplomu doktora i doktora habilitowanego 2013-03-20
142 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 38/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magiste... 2013-03-20
311 2013 Decyzja Rektora Decyzja nr 4/2013 Rektora UKSW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru opisu przedmiotu (sylabusa) 2013-01-31
70 2009 Decyzja Rektora Decyzja Nr 12/09 Rektora UKSW z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie ogólnouczelnianego wzoru ankiety oceny zajęć dydaktycznych przez studentów 2009-03-24
59 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 37/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 września 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów, procedur sporządzania i zatwierdzania kalkul... 2006-09-22