Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 47/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 września 2020 r. w sprawie określenia trybu stwierdzania wypełnienia przez kandydatów do rady uczelni warunków, o których mowa w § 21 ust. 4 i 5 Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz wzorów oświadczeń i zobowiązania składanych przez kandydatów do rady uczelni przewodniczącemu Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej

pozycja 681
rodzaj Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
data publikacji 2020-09-22
rok 2020
kategoria Organizacja
podkategoria Uniwersytecka Komisja Wyborcza
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi kandydat warunki wzór rada uczelni
załączniki