Dokumenty wg tagu: wydział prawa kanonicznego

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
336 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 183/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Prawa Małżeńskiego w Katedrze Kanoniczne... 2020-05-29
335 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 182/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Praw i Obowiązków Wiernych w Katedrze Us... 2020-05-29
334 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 181/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Prawa Kościołów Wschodnich w Katedrze Us... 2020-05-29
333 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 180/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Kanonicznych Form Życia Konsekrowanego w... 2020-05-29
332 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 179/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Ustroju Kościoła w Katedrze Ustroju Kośc... 2020-05-29
331 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 178/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Prawa Kanonicznego w Katedrze Historii, ... 2020-05-29
272 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 37/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzania Regulaminu-Statutu Wydziału Prawa Kanonicznego 2020-04-15
257 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 168/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Filologia klasyczna na Wydziale Nauk Hu... 2020-03-31
256 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 167/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Ustroju Kościoła i Kanonicznych Form Życ... 2020-03-31
255 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 166/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Kanonicznego Prawa Małżeńskiego i Rodzin... 2020-03-31