Dokumenty wg tagu: wydział prawa kanonicznego

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
92 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 17/2017 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie podziału dotacji na utrzym... 2017-04-05
122 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 22/2016 Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału dotacji na badania dla młodych nau... 2016-04-14
133 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 46/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia Katedry Kościelnej Procedury Administracyjnej na Wydziale ... 2005-06-23
16 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 16/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany nazwy Katedry Kościelnego Prawa Osobowego na Katedrę U... 2004-04-30
15 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 15/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Katedry Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego na Wydzia... 2004-04-30
93 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 18/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany nazwy Katedry Kościelnego Prawa Osobowego na Katedrę Ustroju... 2004-04-22
92 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 17/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Katedry Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego na Wydziale Praw... 2004-04-22