Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 1/2018 Prorektora ds. studenckich i kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniająca Decyzję Nr 16/2017 Prorektora ds. studenckich i kształcenia UKSW z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji projektu „Administracja na tak! – rozwój kompetencji praktycznych na kierunku Administracja Wydziału Prawa i Administracji UKSW” nr POWR.03.01.00-00-S114/17

pozycja 4
rodzaj Decyzja Prorektora
data publikacji 2018-01-10
rok 2018
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi zespół wydział prawa i admninistracji zespół projektowy
załączniki