Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 27/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2022 r. w sprawie nieuruchomienia w roku akademickim 2022/2023 pierwszego roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku fizyka oraz pierwszego roku studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunkach matematyka i informatyka prowadzonych przez Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych

pozycja 352
rodzaj Decyzja Prorektora
data publikacji 2022-09-26
rok 2022
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi rok akademicki kierunek studiów wydział matematyczno-przyrodniczy nieuruchomienie
załączniki