Dokumenty wg tagu: warunki pracy

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
484 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 137/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. Warunków Pracy 2021-11-05
368 2016 Decyzja Rektora Decyzja Nr 23/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. Warunków Pracy 2016-10-10
93 2015 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 3/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Decyzji Nr 27/2013 Rektora Uniwer... 2015-12-17
84 2015 Decyzja Rektora Decyzja Nr 12/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniająca Decyzję Nr 27/2013 Rektora UKSW z dnia 13 sierpnia 2013 r. w spraw... 2015-12-14
73 2015 Decyzja Rektora Decyzja Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniająca Decyzję Nr 27/2013 Rektora UKSW z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie ... 2015-02-05
269 2013 Decyzja Rektora Decyzja Nr 27/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji ds. Warunków Pracy 2013-08-13
129 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 48/2009 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia na rok akademicki 2010/2011 2009-05-21
73 2009 Decyzja Rektora Decyzja nr 9/2009 Rektora UKSW z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie powołania Komisji ds. Warunków Pracy i Nauki 2009-03-04