Dokumenty wg tagu: statut

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
533 2023 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 12/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 127/2019 Senatu Uniwe... 2023-12-18
524 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 191/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 127/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńsk... 2023-12-15
360 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 95/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia Statutu Niepublicznego Przedszkola Uniwersytetu K... 2022-09-28
277 2022 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 10/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 127/2019 Senatu Uniwersy... 2022-07-04
247 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 83/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 127/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyński... 2022-06-29
27 2022 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 1/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 127/2019 Senatu Uniwe... 2022-01-28
17 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 1/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 127/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyński... 2022-01-21
289 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 64/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzania Regulaminu-Statutu Studiów nad Rodziną 2021-06-28
288 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 63/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu-Statutu Wydziału Prawa Kanonicznego 2021-06-28
287 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 62/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu-Statutu Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 2021-06-28