Dokumenty wg tagu: sprzęt

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
78 2023 Decyzja Prorektora Decyzja 7/2023 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu użyczenia sprzęt... 2023-03-02
332 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 25/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu użyczenia ... 2022-08-29
286 2022 Zarządzenie Rektora Zarzadzenie Nr 63/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie zawierania przydzielenia uprawnień administratora na sprzęcie służ... 2022-07-12
84 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 12 A/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu komputerowego 2011-01-27
16 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 15/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej... 2009-03-13
15 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 14/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej of... 2009-03-13
13 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 12/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej of... 2009-03-13
11 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 10/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej ofe... 2009-03-12
5 2007 Decyzja Rektora Decyzja nr 5/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 lutego 2007 r. na zakup, dostawę i instalację sprzętu komputerowego do obiektów UKSW w Warszawie... 2009-03-12
141 2006 Decyzja Rektora Decyzja Nr 60/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejsze... 2006-12-29