Dokumenty wg tagu: samorząd

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
370 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 9/2016 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej d... 2016-10-13
234 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 112/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu... 2016-06-29
45 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 3/2016 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie powołania Ogólnouczelnianej Komisji ... 2016-02-03
174 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 103/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu... 2015-06-25
237 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 40/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie stwierdzenia zgodności z ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym i Statut... 2015-03-26
303 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 180/2012 Senatu UKSW z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów UKSW z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem UKSW 2012-11-22
155 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 32/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów UKSW w Warszaw... 2012-04-26
176 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 106/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów UKSW w Wa... 2011-10-27
172 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 105/2008 Senatu UKSW z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego UKSW z ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym i statutem UKSW 2008-12-18
159 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 92/2008 Senatu UKSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stwierdzenia zgodności z ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem UKSW, uchwały Parlamentu Studentów UKSW doty... 2008-11-27