Dokumenty wg tagu: rektor

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
77 2024 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 18/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru rektora Uniwe... 2024-03-25
66 2024 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 17/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zwołania zebrania kolegium elektorów Uniwers... 2024-03-15
58 2024 Zarządzenie Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Zarządzenie Nr 1/2024 Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie publikacji listy kandyda... 2024-03-04
56 2024 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 11/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie ustalenia wyglądu karty do głosowania w wybor... 2024-03-01
46 2024 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 6/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie określenia wzorów oświadczenia i zobowiązani... 2024-02-23
39 2024 Uchwała Senatu Uchwała Nr 7/2024 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie opinii o kandydacie na rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyński... 2024-02-22
427 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 100/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 października 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania rektora i pror... 2022-10-21
147 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 36/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 74/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefan... 2022-04-29
371 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 103/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 września 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 74/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefa... 2021-09-16
285 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 60/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dniu 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora UKSW z działalności uczelni za rok... 2021-06-28