Dokumenty wg tagu: rektor

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
410 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 199/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dniu 23 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora UKSW z działalności uczelni ... 2019-10-25
82 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 33/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez R... 2019-02-25
160 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 64/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dniu 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora UKSW z działalności uczelni za rok... 2018-07-09
267 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 109/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zgody Senatu UKSW na podjęcie przez Rektora Uniwersytetu Kardynała ... 2017-09-27
224 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 84/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora UKSW z działalności uczelni za rok... 2017-06-29
483 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 247/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków z przychodów własnych na wynagrodz... 2016-12-21
366 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 180/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora UKSW z działalności uczelni za r... 2016-09-28
112 2016 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 35/2016 UKW UKSW z dnia 18 marca 2016 r., w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru rektora UKSW na kadencję od 2016 do 2020 r. 2016-03-21
289 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 176/2013 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2013 r.w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków z przychodów własnych na wynagrodze... 2013-12-19
29 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 59/2012 Rektora UKSW z dnia 7 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania Rektora i Prorektorów na kadencję 2012-2016 2012-09-07