Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 103/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 września 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 74/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania Rektora i Prorektorów na kadencję 2020-2024

pozycja 371
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2021-09-16
rok 2021
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi rektor prorektor zarządzenie zmieniające zakres działania rektora i prorektorów
załączniki