Dokumenty wg tagu: recenzja

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
863 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 286/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. Grażyny Barbary Skąpskiej na recenzen... 2020-11-05
862 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 285/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia dr. hab. Pawła Starosty prof. UŁ na recenzenta rozp... 2020-11-05
66 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 3/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia prof. Stephana Kampowskiego na recenzenta w postępowaniu... 2020-02-05
65 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 2/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia prof. Sergio Belardinellego na recenzenta w postępowaniu... 2020-02-05
489 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 211/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia prof. dra hab. Józefa Górniewicza na recenzenta w pos... 2019-11-25
124 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 48/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia prof. dra hab. Macieja Perkowskiego na recenzenta w postępo... 2018-05-29
123 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 47/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia prof. dra hab. Jana Sandorskiego na recenzenta w postępowan... 2018-05-29
56 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 12/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia prof. dra hab. Janusza Adamowskiego na recenzenta w postę... 2017-02-23
55 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 11/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia prof. dra hab. Karola Klauzy na recenzenta w postępowaniu... 2017-02-23
18 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 7/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia recenzji prof. dr. hab. Mirosława Granata w sprawie nadan... 2017-01-25