Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 286/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. Grażyny Barbary Skąpskiej na recenzenta rozprawy doktorskiej mgra Michała Stanisława Kobera nt. Przedsiębiorczość społeczna – metodologiczne podstawy pomiaru i opisu działalności innowacyjnej na poziomie społeczności lokalnych, w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne

pozycja 863
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2020-10-29
rok 2020
kategoria Nauka
podkategoria brak danych
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi przewód doktorski recenzja
załączniki