Dokumenty wg tagu: prorektor

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
309 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 45/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie powołania Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwers... 2019-09-25
131 2016 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 51/2016 UKW UKSW z dnia 14 kwietnia 2016 r.,w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru prorektora UKSW, na kadencję od 2016 do 2020 r. 2016-04-15
130 2016 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 50/2016 UKW UKSW z dnia 14 kwietnia 2016 r., w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru prorektora UKSW, na kadencję od 2016 do 2020 r. 2016-04-15
129 2016 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 49/2016 UKW UKSW z dnia 14 kwietnia 2016 r., w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru prorektora UKSW, na kadencję od 2016 do 2020 r. 2016-04-15
29 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 59/2012 Rektora UKSW z dnia 7 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania Rektora i Prorektorów na kadencję 2012-2016 2012-09-07
170 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 47/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia liczby prorektorów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńsk... 2012-05-24
62 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 25/2012 Rektora UKSW z dnia 7 maja 2012 r.zmieniające Zarządzenie Rektora UKSW Nr 31/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania Rek... 2012-05-07
66 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 21/2012 Rektora UKSW z dnia 18 kwietnia 2012 r. zmieniające Zarządzenie Rektora UKSW Nr 31/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu działan... 2012-04-18
67 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 20/2012 Rektora UKSW z dnia 17 kwietnia 2012 r. uchylające zarządzenie zmieniające zarządzenie Rektora UKSW Nr 31/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczeg... 2012-04-17