Dokumenty wg tagu: pedagogika

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
727 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 16/2020 Prorektora ds. studenckich i kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 września 2020 r. w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim... 2020-09-23
337 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 136/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o... 2018-12-28
108 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 27/2009 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Katedry Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej na Wydziale Nauk Pedagogicznych 2009-04-23
107 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 26/2009 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Pedagogika Penitencjarna i Readaptacyjna na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW 2009-04-23
91 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 10/2009 Senatu UKSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną na Wydziale Nauk Pedagogiczn... 2009-02-26
153 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 86/2008 Senatu UKSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika 2008-11-27
148 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 81/2008 Senatu UKSW z dnia 23 października 2008 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych studiów drugiego stopnia 2008-10-23
147 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 80/2008 Senatu UKSW z dnia 23 października 2008 r. w sprawie zmiany nazwy specjalności na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW 2008-10-23
135 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 68/2008 Senatu UKSW z dnia 25 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowej katedry na Wydziale Nauk Pedagogicznych 2008-09-25
134 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 67/2008 Senatu UKSW z dnia 25 września 2008 r. w sprawie połączenia katedr na Wydziale Nauk Pedagogicznych 2008-09-25