Dokumenty wg tagu: pełnomocnik

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
328 2023 Decyzja Rektora Decyzja Nr 92/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 września 2023 r. w sprawie uchylenia Decyzji Nr 292/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefan... 2023-09-18
118 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 62/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. bezpieczeństwa 2021-03-26
541 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 292/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. koordynacji i współpracy międzyn... 2020-09-04
533 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 259/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Komunikacji i Promocji 2020-09-03
532 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 258/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Rozwoju 2020-09-03
531 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 257/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Legislacyjno – Prawnych 2020-09-03
60 2018 Decyzja Rektora Decyzja Nr 2/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 marca 2018r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. organizacji Wydziału Medycznego. Collegium M... 2018-03-07
301 2017 Decyzja Rektora Decyzja Nr 13/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Parametryzacji 2017-11-02
286 2016 Decyzja Rektora Decyzja Nr 19/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Osób z Niepełnosprawnością 2016-09-27
243 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 39/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie zakresu zadań i odpowiedzialności pełnomocnika do spraw ochrony ... 2016-07-12