Dokumenty wg tagu: odznaczenia

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
85 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 10/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Rektora UKSW z wnioskiem o nadanie Med... 2021-03-03
721 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 271/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego senackiej komisji ds. kadr na... 2020-09-10
720 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 270/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyboru przewodniczącego senackiej komisji ds. kadr naukowych i o... 2020-09-10
589 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 146/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyboru mgr Agnieszki Koperskiej do senackiej komisji ds. kadr nauko... 2020-09-18
588 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 145/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyboru dra hab. Jakuba Pawlikowskiego, prof. ucz. do senackiej komi... 2020-09-18
587 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 144/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyboru dr hab. Małgorzaty Wrześniak, prof. ucz. do senackiej komisj... 2020-09-18
586 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 143/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyboru dr Anny Czyżkowskiej do senackiej komisji ds. kadr naukowych... 2020-09-18
585 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 142/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyboru ks. dra hab. Arkadiusza Domaszka, prof. ucz. do senackiej ko... 2020-09-18
584 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 141/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyboru dra hab. Wojciecha Gawlikowicza, prof. ucz. do senackiej kom... 2020-09-18
583 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 140/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyboru dr hab. Marii Sroczyńskiej, prof. ucz. do senackiej komisji ... 2020-09-18