Dokumenty wg tagu: ośrodek

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
993 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 91/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki administracji ogólnouczelnianej o nazwie Oś... 2020-12-31
161 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 91/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 września 2011 r. w sprawie opinii w przedmiocie powołania dr Jacka Janiszewskiego na dyrektora ... 2011-09-15
25 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 32/2011 Rektora UKSW z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki o nazwie „Ośrodek Badań nad Mazowszem im. Biskupa Jana Chrapka” oraz nadania j... 2011-07-28
154 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 84/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie ogólnouczelnianej jednostki o nazwie „Oś... 2011-06-16
15 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 58/2010 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Ośrodka Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wars... 2010-11-09
168 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 67/2010 Senatu UKSW z dnia 23 września 2010r. w sprawie opinii o projekcie zmian Regulaminu Ośrodka Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji 2010-09-23
39 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 33/2010 Rektora UKSW z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki naukowo-badawczej o nazwie Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji oraz n... 2010-07-07
154 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 53/2010 Senatu UKSW z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie ogólnouczelnianej jednostki naukowo-badawczej o nazwie Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i... 2010-06-24
193 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 112/2009 Senatu UKSW z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Naukowo-Badawczego UKSW z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dzielnica Ołtarzew) 2009-11-26
192 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 111/2009 Senatu UKSW z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Naukowo-Badawczego UKSW z siedzibą w Paprotni (Klasztor Niepokalanów) 2009-11-26