Dokumenty wg tagu: nadanie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
245 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 27/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 marca 2020 r.w sprawie zasad ustalania i pobierania opłat za przeprowadzanie w UKSW postę... 2020-03-31
123 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 53/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania Medalu Złotego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w... 2019-05-02
122 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 52/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania Medalu Złotego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w... 2019-05-02
121 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 43/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania Medalu Złotego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w... 2017-05-02
253 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 24/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie nadania Medalu Złotego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w W... 2015-02-26
252 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 25/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie nadania Medalu Złotego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w W... 2015-02-26
251 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 26/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie nadania Medalu Złotego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w W... 2015-02-26
235 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 146/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania Medalu Złotego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyński... 2014-10-30
234 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 145/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania Medalu Złotego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyński... 2014-10-30
233 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 144/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania Medalu Złotego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyński... 2014-10-30