Dokumenty wg tagu: komisja

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
595 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 255/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru ks. prof. UKSW dra hab. Dariusza Kurzydły do Uniwersyteckiej ... 2019-12-27
594 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 254/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru dra Tomasza Kulpy na zastępcę przewodniczącego senackiej kom... 2019-12-27
593 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 253/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru ks. prof. UKSW dra hab. Marka Saja na przewodniczącego senack... 2019-12-27
592 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 252/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru p. mgr Agnieszki Koperskiej do senackiej komisji ds. dydaktyc... 2019-12-27
591 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 251/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru p. lek. Moniki Siwińskiej do senackiej komisji ds. dydaktycznych 2019-12-27
588 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 248/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru p. dr Ewy Kulawskiej do senackiej komisji ds. dydaktycznych 2019-12-27
587 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 247/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru p. dra Tomasza Kulpy do senackiej komisji ds. dydaktycznych 2019-12-27
586 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 246/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru p. prof. UKSW dra hab. Marcina Jewdokimowa do senackiej komis... 2019-12-27
585 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 245/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru p. dra Mariusza Szyrskiego do senackiej komisji ds. dydaktycz... 2019-12-27
584 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 244/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru p. dra Andrzeja Rudowskiego do senackiej komisji ds. dydaktyc... 2019-12-27