Dokumenty wg tagu: komisja

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
67 2024 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 4/2024 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursow... 2024-03-18
41 2024 Uchwała Senatu Uchwała Nr 9/2024 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie wyboru mgr Martyny Filcek do Komisji Dyscyplinarnej dla studentów 2024-02-22
40 2024 Uchwała Senatu Uchwała Nr 8/2024 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie wyboru dr Joanny Skurzak do Komisji Dyscyplinarnej dla studentów 2024-02-22
526 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 193/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru mgr Michała Winczka do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla... 2023-12-15
523 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 190/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Samorządu Studentów - Adrianny Weroniki Kalin... 2023-12-15
522 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 189/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Samorządu Doktorantów - mgr. Łukasza Subraman... 2023-12-15
521 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 188/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru mgr Iwony Stefańczyk-Gąski do Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 2023-12-15
520 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 187/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru dr. Bartosza Olszewskiego do Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 2023-12-15
519 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 186/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru dr hab. n. med. i n. o zdr. Anny Różańskiej-Walędziak, prof. ... 2023-12-15
518 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 185/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru ks. dr. hab. Stanisława Strękowskiego, prof. uczelni do Uniw... 2023-12-15