Dokumenty wg tagu: komisja

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
99 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 21/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie wyboru prof. dra hab. Krzysztofa Turlejskiego do Uniwersyteckiej Komisj... 2023-03-27
98 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 20/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie wyboru dr Anny Głusiuk do Komisji Dyscyplinarnej dla studentów 2023-03-27
97 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 19/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie wyboru ks. dr. hab. Tomasza Kopiczki do Komisji Dyscyplinarnej dla stud... 2023-03-27
96 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 18/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie wyboru dr. Kamila Kurackiego do Komisji Dyscyplinarnej dla studentów 2023-03-27
93 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 15/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopusz... 2023-03-27
70 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 9/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopusz... 2023-02-27
24 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 5/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru mgra Tomasza Kordyasza do senackiej komisji ds. badań naukowyc... 2023-01-30
23 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 4/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru mgra Grzegorza Zięby do senackiej komisji ds. mienia i finansów 2023-01-30
22 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 3/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru mgra Tomasza Kordyasza do senackiej komisji ds. organizacyjno-... 2023-01-30
21 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 2/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie odwołania mgra Grzegorza Zięby z senackiej komisji ds. organizacyjno-... 2023-01-30