Dokumenty wg tagu: kierunku

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
132 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 56/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Archiwistyka i zarządz... 2018-05-29
59 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 15/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie likwidacji studiów I stopnia na kierunku historia cywilizacji śródziem... 2017-02-23
185 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 92/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie likwidacji studiów I stopnia na kierunku muzeologia na Wydziale Nauk ... 2015-06-25
229 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 48/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Nau... 2015-04-23
180 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 91/2014 Senatu UKSW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów historia cywilizacji śródziemnomorskiej na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych oraz ok... 2014-06-26
178 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 89/2014 Senatu UKSW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów zarządzanie dziedzictwem kulturowym na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych oraz określ... 2014-06-26
160 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr 26 /2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie okre... 2014-05-29
159 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 70/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. zmieniająca Uchwałę nr 4/2012 Senatu UKSW z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów m... 2014-05-29
112 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 8/2013 Senatu UKSW z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku chemia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych 2013-01-24
153 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 83/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 43/2010 z dnia 27 maja 2010r. w sprawie utworzenia n... 2011-06-16