Dokumenty wg tagu: kierunek

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
239 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 135/2013 Senatu UKSW z dnia 26 września 2013 r. zmieniająca Uchwałę nr 26/2012 z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydzial... 2013-09-26
93 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 21/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie rozszerzenia kształcenia na specjalności pracownik socjalny ds. rodzin... 2011-02-24
203 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 102/2010 Senatu UKSW z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie standardu kształcenia na kierunku Religioznawstwo na Wydziale Teologicznym 2010-12-16
93 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 12/2009 Senatu UKSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Teologicznym kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna 2009-02-26
109 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 42/2008 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych kierunku studiów - europeistyka 2008-05-29
141 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 64/2007 Senatu UKSW z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej kierunku studiów biologia 2007-11-22
128 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 51/2007 Senatu UKSW z dnia 25 października 2007 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych, kierunku studiów inżynieria środowiska 2007-10-25
115 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 38/2007 Senatu UKSW z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji kierunku studiów stosunki międzynarodowe 2007-06-28
160 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 33/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zmian nazw specjalizacji od nowego roku akademickiego 2006/2007 w In... 2006-06-22
6 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 6/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych kierunku studió... 2006-03-06