Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 283/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 września 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 149/2019 Senatu UKSW w sprawie przyporządkowania kierunku politologia studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim do dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

pozycja 746
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2020-09-24
rok 2020
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi kierunek pierwszego stopnia program politologia
załączniki