Dokumenty wg tagu: jednostki organizacyjne

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
202 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 31/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Centrum Myśli Bł. Stefana Wyszyńskiego 2023-06-02
474 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 104/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 listopada 2022 r. uchylające Zarządzenie Nr 64/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana... 2022-11-10
436 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 119/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie opinii o utworzeniu jednostek organizacyjnych w Instytucie Nau... 2022-10-28
119 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 17/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie opinii o utworzeniu jednostek organizacyjnych w Instytucie Nauk Medyczn... 2022-03-28
1 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 1/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Centrum Systemów Informatycznych 2022-01-04
437 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 115/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 października 2021 r. w sprawie likwidacji jednostki administracji ogólnouczelnianej o nazw... 2021-10-08
133 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 27/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia jednostki administracji ogólnouczelnianej o nazwie ... 2021-04-16
319 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 36/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie utworzenia Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością Uniwersytetu Kard... 2020-05-20
175 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 21/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie utworzenia samodzielnego stanowiska ds. systemów bezzałogowych w U... 2020-03-06
456 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 54/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 listopada 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 28/2018 Rektora UKSW z dnia 28 czerwca 2018 r... 2019-11-13