Dokumenty wg tagu: jednostka

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
436 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 114/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 października 2021 r. w sprawie utworzenia jednostki administracji ogólnouczelnianej o na... 2021-10-07
162 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 66/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu ogólnouczelnianej jednostki organizacyj... 2018-07-09
14 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 3/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu jednostki wspólnej na Uniwersytecie Kar... 2018-01-23
271 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 53/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 września 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 74/2012 Rektora UKSW z dnia 30 października 2... 2016-09-07
50 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 8/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia zakładu na Wydziale Nauk Pedagogicznych 2016-02-11
47 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 5/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej o nazwie Cen... 2016-02-04
95 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 179/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu ogólnouczelnianej jednostki organizacy... 2015-12-17
69 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 69/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej o nazwie C... 2015-12-16
51 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 51/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 października 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 33/2010 Rektora UKSW z dnia 7 lipca 2010 r.... 2015-10-08
29 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 29/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Italianistyki na Wydziale Nauk Humanistycznych 2015-07-08