Dokumenty wg tagu: informatyczne

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
286 2022 Zarządzenie Rektora Zarzadzenie Nr 63/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie zawierania przydzielenia uprawnień administratora na sprzęcie służ... 2022-07-12
48 2016 Zarządzenie Rektora Zarzadzenie Nr 6/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 lutego 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 17/2010 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2016-02-05
245 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 122/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju informatycznego Uniwersytetu Kardynała Ste... 2012-07-10
51 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 36/2012 Rektora UKSW z dnia 29 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie nr 16/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie ochrony danych osobowych i baz danych w systemach info... 2012-06-29
170 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 69/2010 Senatu UKSW z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wpisania do planu rzeczowo - finansowego na 2011 r. inwestycji modernizacji infrastruktury informatycznej UKSW 2010-09-23
56 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 16/2010 Rektora UKSW z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie ochrony danych osobowych i baz danych w systemach informatycznych 2010-04-08
55 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 17/2010 Rektora UKSW z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie zawierania umów o odpowiedzialności materialnej z pracownikami korzystającymi z komputerów z uprawnieniami administ... 2010-04-08
16 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 15/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej... 2009-03-13
15 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 14/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej of... 2009-03-13
13 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 12/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej of... 2009-03-13