Dokumenty wg tagu: dyplom ukończenia studiów

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
889 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 71/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie zasad wydawania suplementu do dyplomu ukończenia studiów 2020-11-18
277 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 43/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugie... 2020-04-15
80 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 15/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 170/2019 Senatu UKSW z dnia 26 września 2019 r. w spraw... 2020-02-06
353 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 170/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drug... 2019-10-03
210 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 70/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugie... 2017-06-29
188 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 44/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wydawania suplementu do dyplomu ukończenia studiów 2017-06-22
167 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 6/2016 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie terminu wnoszenia opłaty za wydanie ... 2016-05-12
244 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 140/2013 Senatu UKSW z dnia 26 września 2013 r. zmieniająca uchwałę nr 38/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomów ukończenia studiów pie... 2013-09-26
63 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 42/2013 Rektora UKSW z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zasad wydawania suplementu do dyplomu ukończenia studiów 2013-06-20
150 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 46/2013 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę nr 38/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomów ukończenia studiów pier... 2013-04-25