Dokumenty wg tagu: czasopismo naukowe

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
260 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 83/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zasad prowadzenia działalności wydawniczej, w tym wymagań dotycz... 2021-06-09
455 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 48/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie określenia istotnych wymagań dotyczących wydawania czasopism nauko... 2020-07-17
202 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 28/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie określenia minimalnych wymogów dotyczących regulaminu czasopism... 2016-06-27
271 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 158/2013 Senatu UKSW z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu w UKSW Internetowego czasopisma naukowego Wydziału Prawa Kanonicznego Annuarium Iuri... 2013-10-24
29 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 76/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 października 2013r. w sprawie utworzenia internetowego czasopisma naukowego „Kwartalnik Na... 2013-10-14
28 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 77/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 października 2013r. w sprawie utworzenia internetowego czasopisma naukowego „Przegląd Teol... 2013-10-14
223 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 119/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r.w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu w UKSW czasopisma naukowego internetowego Wydziału Teologicznego „Kwartalnik Nauk o Mediach” 2013-06-27
175 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 71/2013 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu w UKSW czasopisma naukowego internetowego Wydziału Teologicznego „Przegląd Teologii Mediów” 2013-05-21
96 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 24/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmiany nazwy czasopisma naukowego Wydziału Nauk Pedagogicznych „Roczni... 2011-02-24
128 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 27/2010 Senatu UKSW z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie powołania czasopisma naukowego Wydziału Nauk Pedagogicznych „Rocznik Nauk Pedagogicznych” 2010-03-25