Dokumenty wg tagu: przewód doktorski

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
394 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 90/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 września 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr 201/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńs... 2021-09-28
863 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 286/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. Grażyny Barbary Skąpskiej na recenzen... 2020-11-05
862 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 285/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia dr. hab. Pawła Starosty prof. UŁ na recenzenta rozp... 2020-11-05
313 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 34/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie określenia warunków zdalnego procedowania organów kolegialnych i ko... 2020-05-12
412 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 201/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora w Uniwersytecie Kardynał... 2019-10-25
248 2018 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 39/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zasad ustalania i pobierania opłat za przeprowadzanie w UKSW ... 2018-09-17
154 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 30/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 maja 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 79/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2017-05-30
4 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 1/2014 Rektora UKSW z dnia 7 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 79/2013 Rektora UKSW z dnia 15 października 2013r. w sprawie zasad ustalania i pobierania opłat za ... 2014-01-08
26 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 79/2013 Rektora UKSW z dnia 15 października 2013r. w sprawie zasad ustalania i pobierania opłat za przeprowadzanie w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawi... 2013-10-15
39 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 12/2008 Rektora UKSW z dnia 15 kwietnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pokrywania kosztów przewodów doktorskich, przewodów habilitacyjnych oraz postępowań o nada... 2008-04-15