Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 127/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 82/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów i kształceniem doktorantów w roku akademickim 2021/2022

pozycja 505
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2021-11-25
rok 2021
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi studia opłaty zarządzenie zmieniające usługi edukacyjne
załączniki