Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 79/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr 30/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie przyporządkowania kierunku Stosunki i prawo międzynarodowe drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim do dyscypliny naukowej i ustalenia programu studiów

pozycja 304
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2021-06-24
rok 2021
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi kierunek drugiego stopnia program wydział prawa i admninistracji
załączniki