Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 33/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Zarządzanie publiczne

pozycja 145
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2021-04-22
rok 2021
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi studia utworzenie wydział społeczno - ekonomiczny pierwszego stopnia
załączniki