Dokumenty wg tagu: wydział społeczno - ekonomiczny

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
546 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 129/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni na czas nieokr... 2021-12-20
515 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 149/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Ekonomii Menedżerskiej w Instytucie Ek... 2021-12-02
469 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 122/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie centrum badawczego „Referencyjny Ośrodek Badawczy” w Insty... 2021-11-02
400 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 96/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 września 2021 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni na okres 3 lat 2021-09-28
399 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 95/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 września 2021 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni na czas nieok... 2021-09-28
396 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 92/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 września 2021 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora na okres 2 lat 2021-09-28
247 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 56/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie ustalenia programu wraz z efektami uczenia się dla studiów podyplomowych... 2021-05-25
246 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 55/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie ustalenia programu wraz z efektami uczenia się dla studiów podyplomowych... 2021-05-25
245 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 54/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr 89/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ... 2021-05-25
244 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 53/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr 88/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ... 2021-05-25