Dokumenty wg tagu: wydział społeczno - ekonomiczny

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
224 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 152/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Ekonomii w Instytucie Ekonomii i Finan... 2020-03-11
209 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 150/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Ekonomii Menedżerskiej w Instytucie Ek... 2020-03-11
208 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 149/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Finansów w Instytucie Ekonomii i Finans... 2020-03-11
206 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 148/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Ekonomia menedżerska na Wydziale Społ... 2020-03-11
196 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 141/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Wicedyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów na Wydziale ... 2020-03-11
195 2020 Decyzja Rektora Decyzje Nr 140/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. uchylająca Decyzję Nr 177/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńsk... 2020-03-11
12 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 6/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Socjologia na Wydziale Społeczno – Eko... 2020-01-14
11 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 5/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Praca Socjalna na Wydziale Społeczno –... 2020-01-14
564 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 186/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Wicedyrektora Instytutu Nauk Socjologicznych na Wydziale ... 2019-12-16
563 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 185/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Wicedyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji ... 2019-12-16