Dokumenty wg tagu: wydział społeczno - ekonomiczny

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
472 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 68/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie likwidacji studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia o p... 2023-11-16
284 2023 Decyzja Rektora Decyzja Nr 78/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Big Data w Analityce Społecznej na Wyd... 2023-07-03
136 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 31/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przyporządkowania kierunku Big Data w Analityce Społecznej studia dr... 2023-04-27
135 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 21/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim... 2023-04-27
111 2023 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 9/2023 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Ekspertów do przepro... 2023-03-28
304 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 69/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Warszawie z dnia 21 lipca 2022r. w sprawie powołania odwoławczej komisji konkursowej do rozpatrzenia odwołań od d... 2022-07-21
208 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 68/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 28/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ... 2022-05-25
207 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 67/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim ... 2022-05-25
206 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 66/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademicki... 2022-05-25
205 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 65/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim ... 2022-05-25