Dokumenty wg tagu: wydział społeczno - ekonomiczny

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
923 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 412/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Studiów Doktoranckich na Wydziale Społeczno ... 2020-11-30
922 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 411/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Studiów Doktoranckich na Wydziale Społeczno ... 2020-11-30
819 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 371/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. uchylająca Decyzję Nr 198/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana ... 2020-10-01
805 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 358/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Prodziekana ds. dydaktycznych i jakości kształcenia... 2020-10-01
804 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 357/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Politologia na Wydziale Społecz... 2020-10-01
803 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 356/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Europeistyka na Wydziale Społe... 2020-10-01
793 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 346/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Wydz... 2020-10-06
791 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 344/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Praca socjalna na Wydziale Społec... 2020-10-06
790 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 343/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Socjologia na Wydziale Społeczno ... 2020-10-06
789 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 342/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Ekonomia na Wydziale Społeczno – ... 2020-10-06