Dokumenty wg tagu: wydział społeczno - ekonomiczny

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
317 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 177/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Polityk Publicznych w Instytucie Nauk o ... 2020-05-20
312 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 176/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europ... 2020-05-08
311 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 175/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Polityki Bezpieczeństwa w Instytucie Nauk ... 2020-05-08
310 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 174/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Teorii Polityki i Myśli Politycznej w Ins... 2020-05-08
297 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 58/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 69/2019 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2019 r. w spraw... 2020-04-30
224 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 152/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Ekonomii w Instytucie Ekonomii i Finan... 2020-03-11
209 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 150/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Ekonomii Menedżerskiej w Instytucie Ek... 2020-03-11
208 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 149/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Finansów w Instytucie Ekonomii i Finans... 2020-03-11
206 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 148/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Ekonomia menedżerska na Wydziale Społ... 2020-03-11
196 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 141/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Wicedyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów na Wydziale ... 2020-03-11