Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 12/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 lutego 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 48/2018 Rektora UKSW w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie