Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 83/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku pedagogika pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

pozycja 383
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2020-05-28
rok 2020
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi kierunek pierwszego stopnia program wydział nauk pedagogicznych
załączniki