Dokumenty wg tagu: wydział nauk pedagogicznych

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
727 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 16/2020 Prorektora ds. studenckich i kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 września 2020 r. w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim... 2020-09-23
674 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 298/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 września 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Pedagogicznych na Wydziale Nauk... 2020-09-21
498 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 251/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardyn... 2020-09-02
383 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 83/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku pedagogika pierwszego stopnia o pr... 2020-06-05
299 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 60/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku pedagogika specjalna jednol... 2020-04-30
298 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 59/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku pedagogika drugiego stopnia o... 2020-04-30
231 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 159/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika katedry Psychologicznych Podstaw Wychowania w... 2020-03-11
230 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 158/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika katedry Historii Wychowania i Dziejów Oświaty w... 2020-03-11
229 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 157/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika katedry Filozofii i Socjologii Wychowania w In... 2020-03-11
228 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 156/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika katedry Pedagogiki Specjalnej w Instytucie Pe... 2020-03-11