Dokumenty wg tagu: wydział nauk pedagogicznych

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
328 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 23/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie nieuruchomienia w roku akademickim... 2022-08-22
210 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 70/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ustalenia programu Studiów Podyplomowych „Logopedia ogólna i kliniczna” 2022-05-25
161 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 39/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 191/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńsk... 2022-04-29
158 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 36/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę nr 141/2019 Senatu UKSW w sprawie przyporządkowania kierun... 2022-04-29
395 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 91/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 września 2021 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora na czas nieokreślony 2021-09-28
379 2021 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 15/2021 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 września 2021 r. o nieuruchamianiu w roku akademickim 2021/20... 2021-09-21
237 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 46/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademicki... 2021-05-25
23 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 8/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie włączenia Biblioteki Wydziału Nauk Pedagogicznych do Bibliotek... 2021-01-26
727 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 16/2020 Prorektora ds. studenckich i kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 września 2020 r. w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim... 2020-09-23
383 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 83/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku pedagogika pierwszego stopnia o pr... 2020-06-05