Dokumenty wg tagu: wydział nauk pedagogicznych

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
470 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 132/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie powołania Prodziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu... 2019-11-19
356 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 74/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Pedagogiki na Wydziale Nauk Pedagogi... 2019-10-03
323 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 58/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardyn... 2019-09-27
298 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 2/2019 Prorektora ds. Ogólnych i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 września 2019 r. o nieuruchamianiu w roku akademickim 2019/2020 pierw... 2019-09-11
259 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 141/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunku pedagogika studia drugiego stopnia o pro... 2019-07-24
258 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 140/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunku pedagogika studia pierwszego stopnia o p... 2019-07-24
148 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 20/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmiany struktury Wydziału Nauk Pedagogicznych 2019-05-10
120 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 50/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o zmianie struktury Wydziału Nauk Pedagogicznych 2019-04-30
226 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 61/2018 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie podziału dotacji na działaln... 2018-07-31
217 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 52/2018 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie podziału dotacji na utrzyman... 2018-07-30