Dokumenty wg tagu: wydział nauk pedagogicznych

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
231 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 159/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika katedry Psychologicznych Podstaw Wychowania w... 2020-03-11
230 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 158/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika katedry Historii Wychowania i Dziejów Oświaty w... 2020-03-11
229 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 157/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika katedry Filozofii i Socjologii Wychowania w In... 2020-03-11
228 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 156/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika katedry Pedagogiki Specjalnej w Instytucie Pe... 2020-03-11
227 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 155/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika katedry Resocjalizacji i Profilaktyki Społecz... 2020-03-11
226 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 154/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika katedry Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszko... 2020-03-11
225 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 153/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika katedry Pedagogiki Społecznej w Instytucie Pe... 2020-03-11
202 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 147/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika katedry Pedagogiki Ogólnej i Dydaktyki w Instytu... 2020-03-11
568 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 190/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Wicedyrektora Instytutu Pedagogiki na Wydziale Nauk Pedag... 2019-12-19
544 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 167/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Pedagogika I i II stopnia na Wydziale... 2019-12-12